Palveluni

Perheterapia

... "on keino tutkia, ymmärtää ja hoitaa perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa ja yksityisillä perheenjäsenillä esiintyviä häiriöitä ja niiden aiheuttamaa kärsimystä. Hoidon toteutuminen voi vaihdella huomattavasti kestoltaan, tiheydeltään ja kokoonpanoiltaan. Perheterapiaa käytetään sekä itsenäisenä psykoterapiana että muiden psykoterapioiden tukihoitona, joten se voi olla myös osa potilaan muuta hoitoprosessia, jolloin sitä voidaan käyttää myös useissa vaiheissa eripituisina jaksoina." Lähde mielenterveystalo.fi

Perheterapiaa on mahdollista saada Kelan kuntoutuspsykoterapiana.

Pariterapia

..."on mahdollisuus pysähtyä terapeutin avulla tarkastelemaan parisuhdetta. Pariterapiaan hakeudutaan usein silloin, kun puolisoista toinen tai molemmat haluavat muutosta keskinäiseen vaikeaan tilanteeseensa. 

Elämän muutoskohdat synnyttävät usein ristiriitoja puolisoiden välille. Kun tilanteista ja tunteista puhuminen vaikeutuu, puolisot voivat ajautua toisistaan etäälle. Parisuhteen dynamiikkaa muuttavia tekijöitä ovat mm. lapsen syntymä, lapsen erityishaasteet tai sairastaminen, työn kuormitus, puolison sairastaminen, uskottomuus, päihderiippuvuus, seksuaaliset vaikeudet, taloudellisen tilanteen muutos ja väkivalta." Lähde aatosklinikka.fi

Pariterapiaa on mahdollista saada Kelan kuntoutuspsykoterapiana.

Psykoterapeutin tuki- ja kriisikäynnit / vanhempainohjaus

Tukikäynnillä saat tukea ja apua akuuttiin ongelmaasi, kriisiisi tai ajankohtaiseen elämäntilanteeseesi. Tukikäyntejä voi olla yksi tai useampia. Tukikäynnillä voidaan myös keskustella psykoterapiaan hakeutumiseen liittyvistä teemoista. 

Vanhempainohjauksessa keskeinen työskentelyalue on vanhemman ja lapsen välinen suhde. Vanhemman tuen ja ohjannan kautta pyritään parantamaan vanhemman keinoja tukea lapsensa kasvua ja kehitystä. 

Vanhempainohjaus kytkeytyy usein olennaisena osana lapsen yksilöpsykoterapiaan, mutta voi olla tukena myös muissa kasvatukseen liittyvissä pulmissa.