Tietoa minusta

Ydinosaamisalueitani ovat perheterapia, pariterapia, vanhempainohjaus, transnationaalinen hoitotyö, lasten ja nuorten mielenterveystyö. Autan mielelläni vanhemmuuden haasteisiin, lapsen haastavaan käyttäytymiseen, uusperheeseen ja somaattisesti pitkäaikaissairaan lapsen vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä. Minulla on pitkä työkokemus työskentelystä lastenpsykiatriassa lasten, vanhempien ja perheiden parissa.

Terapeuttina olen rauhallinen, asiakasta tukeva ja käytännönläheinen. Työskentelytapani on keskustelupainotteinen, tutkiva ja menneisyyttä huomioiva.

Vastaanotollani toteutuu vuorovaikutteinen keskustelu asiakkaan kanssa ja asiakkaiden toiveiden pohjalta. Aluksi käymme läpi asiakkaan tai asiakkaiden syyt hakeutua terapiaan ja teemme yhdessä tavoitteet terapialle. Perhe- tai pariterapian kestoksi saattaa riittää jo muutama tapaaminen, joskus vaaditaan pidempää yhteistä työskentelyä. Tapaamisia voi olla joka toinen viikko, joskus harvajaksoisuus, esim. kerran kuukaudessa, riittää.

Pätevyyttäni koskevat tiedot on merkitty Kelan kuntoutuksen palveluntuottajarekisteriin seuraavasti: Aikuiset 26-67-vuotiaat: Perheterapia, pariterapia  Nuoret 16-25-vuotiaat: Perheterapia, pariterapia.

Teen työtä tarvittaessa myös tulkin välityksellä (maksusitoumus oltava tulkkipalvelujen käyttöä varten).

CV 

KOULUTUS

01/2019 - 01/2021  Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteri, Vaasan yliopisto, Helsinki/Vaasa

10/2007 - 09/2010 Psykoterapeutti; perheterapia, kriisi- ja traumapainotus, Suomen Mielenterveysseuran Koulutuskeskus, Helsinki

2003 - 2004 Sairaanhoitaja AMK, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, Sosiaali- ja terveysala, Helsinki

1993 - 1996 Sairaanhoitaja psykiatrinen hoito, Helsingin kaupungin terveydenhuolto-oppilaitos, Helsinki

1989 - 1992 Ylioppilas, Helsinki

MUU KOULUTUS

12/2018 - 12/2019 Narratiivisen altistusterapian menetelmäkoulutus (10 op), Tampereen yliopisto, Tampere

12.-14.9.2019 TF-CBT-koulutus, Luote oy, Helsinki

01/2015 - 12/2015 Paripsykoterapian täydennyskoulutus, Vuorovaikutusprosessien tutkimuskeskus, Helsinki

TYÖKOKEMUS

05/2021 - Johtava psykoterapeutti, Loisto setlementti ry, Helsinki

09/2020 - 05/2021 Asiantuntija, HYKS Kulttuuripsykiatrian poliklinikka, PALOMA2-hanke, Helsinki

01/2016 - 07/2020 Sairaanhoitaja, HYKS Lastenpsykiatrian vastaanotot, Helsinki

05/2015 - 12/2015 Sairaanhoitaja, HYKS Lasten yleissairaalapsykiatrian yksikkö, Helsinki

07/2014 - 06/2015 Perheterapeutti, Helsingin Diakonissalaitos, Kidutettujen kuntoutuskeskus, Kitu lapset ja nuoret - hanke, Helsinki

08/2012 - 06/2014 Projektikoordinaattori, Helsingin Diakonissalaitos, Kidutettujen Kuntoutuskeskus, YTY-hanke, Helsinki

05/2012 - Psykoterapeutti, TMI Päivi Korkeala, itsenäinen ammatinharjoittaja, Helsinki

05/2008 - 08/2012 Sairaanhoitaja, HYKS Lastenpsykiatrian pkl, Helsinki

08/2007 - 04/2008 Sairaanhoitaja, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Lastenlinna, lastenpsykiatrian vastaanotto, Helsinki

03/2005 - 08/2007 Psykiatrinen sairaanhoitaja, Espoon kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi, maahanmuuttajapalvelut, Espoo

11/2004 - 02/2005 Sairaanhoitaja, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Meilahden sairaala, neurologian poliklinikka, Helsinki

01/2002 - 11/2004 Projektisuunnittelija, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Keskustoimisto, Kotoutuva perhe - projekti, Helsinki

05/2001 - 12/2001 Suunnittelija, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Keskustoimisto, Helsinki